NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering. Termen dækker over en række idéer og teknikker, der i kombination giver os mennesker mulighed for at påvirke vores eget sind og dermed vores resultater.

Neuro – handler om, hvordan vi behandler og fortolker alle de input vi får via vores sanser og nervesystem.

Lingvistisk - handler om sproget: Hvordan vi med ord kan påvirke vores egne tanker.

Programmering - handler om, hvordan vi kan ”kode” os selv til at være lige præcis så ressourcefulde som vi ønsker og opdage, at vi har det der skal til for at skabe forandringer.

NLP sikrer at du handler på dine ønsker ved at få dem integreret i dit sprog, dine tanker og hele din krop med det samme!