Familieterapi

Familieterapi hos Hjertevej

Hos Hjertevej ser vi familiebehandling som et samarbejde med familien, hvor vi undersøger og behandler problemer internt i familien og, hvis nødvendigt, i familiens forhold til omgivelserne.

Hvad er familieterapi?

Målet er, at I bliver sikre på jeres rolle som forældre og får et godt familieliv. Vi kan hjælpe jer til at forstå, hvad der spænder ben for jeres barns trivsel, og hvordan I som forældre kan arbejde med igen at sikre god trivsel i hele familien.

Hos Hjertevej betragter vi problemer ud fra et systemisk synspunkt, hvilket vil sige, at vi ikke betragter et givent problem som nogens skyld. Forældrene vil dog altid have hovedansvaret for de eventuelle ændringer, der sættes i værk under forløbet. Vi arbejder med en blanding af rådgivning, hvor vi kommer med instruktioner og anvisninger på konkrete handlemuligheder og praktiske tiltag samt en mere familieterapeutisk tilgang, hvor der gives den nødvendige plads til familiens medlemmer, så de med støtte og i trygge omgivelser kan sige, hvordan de føler omkring et problem. Under alle omstændigheder handler det om relationer og dynamikker i familien. Indimellem er det nødvendigt at arbejde helhedsorienteret, hvis man skal sikre et barns trivsel.

Læs mere

Vi har stor erfaring i at samarbejde med det offentlige system, samt at inddrage institution og skole for at sikre dit barns trivsel. Vi arbejder altid ud fra devisen om at forældre vil deres børn det bedste, og vi vil altid tage udgangspunkt i jeres iboende ressourcer og potentiale.

Hvem kan have gavn af familieterapi?

Alle forældre oplever fra tid til anden at føle sig magtesløse. Langt de fleste udfordringer vi som forældre støder ind i, løser vi selv, men indimellem er der brug for nye øjne på problemstillingerne.

Få hjælp til f.eks.:

  • Angst
  • Konflikthåndtering mellem både børn og voksne
  • Skoleværring
  • Sammenbragte familier og familiemønstre
  • At forstå dit barns reaktioner og udviklingsstadier
  • At sætte sunde konstruktive grænser for dit barn
  • Forstå og håndtere udfordringer i forbindelse med diagnoser
  • Strukturering af hverdagen – især gavnligt til børn og unge med diagnoser
  • Skilsmisseproblematikker

Forløbet sammensættes individuelt med respekt for jeres ønsker og behov.

Læs mere

Familiebehandling vil som oftest foregå som et forløb. Forløbet indledes med en forsamtale, hvor vi sikrer, at I får lige præcis den hjælp, I har brug for. Sommetider vil en enkelt eller to samtaler være nok til at løse et givent problem, og du vil altid selv være med til at vurdere, hvad der er rigtigt for dig.

Vi arbejder endvidere med pakkeløsninger, hvor vi hjælper dig hele vejen rundt, og hvor vi deltager og vejleder dig i møder med skole, socialrådgiver osv.

Kontakt Nanna i dag på telefon (+45) 60 15 42 47 eller e-mail nanna@hjertevej.dk.

logopsykoterapeut2