Mindfulness / MBSR

Mindfulness/MBSR hos Hjertevej

Mindfulness går ud på at være bevidst nærværende i nuet på en ikke dømmende måde og møde dig selv med en åben, venlig og nysgerrig interesse. Man kan træne mindfulness/meditation og det kan vi hjælpe dig med at lære.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness meditation er en træning af dit sind hvor du opøver, fokuserer og styrker at kunne være nærværende gennem fuld opmærksomhed: på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser – såvel som opmærksomhed på dine omgivelser og relationer. Du træner altså at bliver mere nærværende og opmærksomt tilstede i hvert øjeblik i dit liv.

Hvorfor træne mindfulness meditation?

I flere internationale studier hvori alle interventioner målrettet mental sundhed sammenlignes, viser mindfulness sig, at være den mest effektive metode til at styrke og forebygge mental sundhed og trivsel.

Hvad er MBSR?

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) er et 8-ugers interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University og Massachutts Medical School, i USA

Kurset har til formål at lære dig praktiske færdigheder, der kan hjælpe dig med at navigere i stressende situationer, forbedre dit mentale fokus og øge din generelle livskvalitet.

MBSR mindfulness er det mest gennemtestede evidensbaseret mindfulness program i verden.

Den evidens-baserede metode, har gennem omfattende forskning vist sig at kunne forbedre livskvalitet, øge trivsel, humør, empati og opmærksomhed samt nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.

Læs mere

Hvordan foregår et MBSR-forløb?

MBSR-programmet forløber over 8 uger med ugentlige sessioner af 2,5 times varighed, samt en hel dag mellem uge 6 og uge 7.

Undervisningen foregår i grupper hvor man gennem en række guidede mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer træner bevidst nærvær.

Desuden indeholder programmet undervisning i emner som stress, stress-fysiologi, opfattelse og kommunikation. De guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder tydeliggør sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd.

Du træner evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser.

Gennem undervisning og guidede øvelser oparbejder en øget kropsbevidsthed og får redskaber til at regulere svære følelser.

Et 8-ugers undervisningsforløb i MBSR, giver mulighed for at træne din evne til at være fuldt ud til stede i dit liv, at være i balance og at opleve højere grad af kontrol og evne til at klare hverdagens strøm af udfordringer og oplevelser.

Med andre ord, MBSR er ikke bare et stressreduktionsprogram, men en invitation til at leve et mere bevidst og opmærksomt liv.

Mindfulness/MBSR til virksomheder.

Kontakt Nanna i dag på telefon (+45) 60 15 42 47 eller e-mail nanna@hjertevej.dk.